Margreet Peek

Sinds 1983 heb ik op verschillende peuterspeelzalen gewerkt als pedagogisch medewerkster. Ik heb vele honderden kinderen begeleid in de belangrijke vroege jaren van hun leven. Steeds vaker kwam ik kinderen tegen die extra ondersteuning nodig hadden. Regelmatig op het gebied van taalontwikkeling, maar ook vaak op sociaal-emotioneel vlak. Om die kinderen en hun ouders goede zorg en begeleiding te kunnen bieden, heb ik verschillende cursussen en opleidingen gevolgd.

In 2011 begon ik aan een opleiding kindercoaching. Die was niet alleen op peuters gericht, maar ook op oudere kinderen. Het oplossingsgerichte karakter van kindercoaching spreekt me enorm aan. Als coach begeleid je een kind in het zelf ontdekken en inzetten van de eigen mogelijkheden en kwaliteiten. Dat leidt vaak heel snel tot positieve verandering en meer zelfvertrouwen.

Ik heb een licentie om het COACHEE!-spel met kinderen te spelen.  In dit spel kan een kind op een speelse veel leren over zichzelf.  Het spel zet ik in bij het coachen en begeleiden van het kind. Het COACHEE!-spel bevat vragen en opdrachten rondom de thema’s: kind en gezin, kwaliteiten en talenten, emotionele ontwikkeling, de hulpvraag, school en het oplossend vermogen van het kind.